Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Dźwięki

Dźwięki to kolejny bardzo ważny atrybut oraz materiał dotyczący bezpośrednio muzyki. Tutaj jednak jest to najmniejszy element, który może być wykorzystywany przy tworzeniu nowego utworu muzycznego. Dźwięki są bardzo ważne. Oto dzięki nim powstała muzyka. Każda czynność, każdy ruch wykonuje dane drgania, czyli dźwięki. Nikogo w takim układzie nie dziwi fakt, że wszystko co robimy […]

Instrumenty dęte

Instrumenty dęte to kolejny bardzo ważny termin określający bezpośrednio wszystkie rozdaje instrumentów muzycznych, które zostały przydzielone pod tą oddawaną oraz opisywaną w niniejszym tekście kategorię. Nikogo w takim układzie nie dziwi fakt, że instrumenty dęte bezpośrednio wchodzą w skład ogólnego pojęcia oraz ogólnej terminologii muzyki. Nie powinien nikogo dziwić również fakt, że ta kategoria została […]

Instrumenty strunowe

Instrumenty strunowe w takim układzie to jeden z rodzajów podziału wszystkich czynników oarz wszystkich instrumentów, które jak możemy się domyśleć biorą czynny udział w tworzeniu oraz nagrywaniu nowych piosenek w studiach nagraniowych. W takim układzie to instrumenty tworzą muzykę. Nie powinien wiec dziwić fakt, że by uzyskać różnorodne dźwięki musimy zastosować różnorodne instrumenty muzyczne. Tak […]

Abstrakcyjność

Abstrakcyjność w muzykę to pojecie bardzo często spotykane. Nie raz możemy spotkać się z utworami, które są po prostu innowacyjne oraz zostały stworzone nie tradycyjnymi metodami muzycznymi. Takie utwory są jednak bardzo ryzykowne. Tutaj pojawia się pytanie, czy społeczeństwo zatwierdzi oraz przyjmie dany nowy, abstrakcyjny oraz innowacyjny utwór muzyczny? Nie zawsze niestety tak się dzieje. […]

Amplituda

Amplituda w takim układzie jest kolejnym bardzo ważnym parametrem, który bezpośrednio utożsamia się z ogólnym pojęciem oraz ogólną terminologią muzyki. Jak wiemy z lekcji fizyki, amplituda określa różnicę. Tutaj oczywiście chodzi o amplitudę fal dźwiękowych, czyli fal, które docierają do nas bezpośrednio za pomocą wywoływanych drgań. Fale tego rodzaju odbierane są bezpośrednio przez nas zmysł […]

Częstotliwość

Częstotliwość to jeden z parametrów bezpośrednio dotyczący oraz charakteryzujący się z muzyką. Chodzi w tym przypadku oczywiście o częstotliwość fal dźwiękowych, które są słyszane przez ludzkie zmysły, a dokładniej przez jedne ludzki zmysł. Chodzi w tym wypadku oczywiście o zmysł słuchu. Częstotliwość to bardzo ważna cecha każdej piosenki. Twórcy zazwyczaj po wykonaniu nagrania dobierają odpowiednie […]

Dynamika muzyki

To jest bardzo ważny aspekt oraz bardzo ważne zagadnienie bezpośrednio odnoszące oraz dotyczące ogólnego pojęcia i terminologii muzyki. W takim wypadku mamy do czynienia oczywiście bezpośrednio z dynamiką, czyli tempem muzyki. W takim układzie możemy wyróżnić wiele rodzajów muzyki, która jest albo szybka, albo wolna. Dzielić jednak tutaj muzykę możemy na wiele rodzajów oraz na […]

Operetka

Operetka jest terminologią bezpośrednio wiążącą się z muzyką. W takim wypadku możemy ją jednak powiązać z zupełnie innym, również bardzo podobnym terminem dotyczącym ogólnego pojęcia muzyki. Chodzi w takich okolicznościach oczywiście o operę. Jest to miejsce w którym możemy spotkać się z muzyką poważną, tradycyjną oraz klasyczną. Nie dziwi wiec nikogo fakt, że operetki w […]

Festiwale piosenki

Festiwale piosenki to kolejny rodzaj imprez kulturowych oraz spotkań, których motywem przewodnim jest oczywiście muzyka. W takim wypadku chodzi nam bezpośrednio o piosenki. Jest wiele festiwali, które organizowane są na terenie całego kraju a nawet na terenie całego świata. Festiwale tego rodzaju przedstawiane oraz opisywane w niniejszym tekście gromadzą wielu fan ów muzyki w jednym […]

Kształtowanie kultury

Muzyka jako ogólna terminologia dotycząca kształtowania poglądów oraz przekazująca tradycje może w takim układzie kształtować kulturę słuchacza raz kulturę danej grupy społeczeństwa. Jak wiemy, możemy w tym przypadku wyróżnić wiele rodzajów muzyki. Każdy taki rodzaj jest inny i każdy taki rodzaj może wywierać zupełnie inny wpływ na kształtowanie kultury i zachowań słuchaczy. Nie dziwi nikogo […]